کلاس درس (جزوات درسی)

دانلود رایگان جزوه و کتاب متوسطه اول و دوم و جزوات دانشگاهی و مشاوره متوسطه و کنکور

جزوه شیمی کنکور

جزوه شیمی پیش1 ( اسکن شده) 


جزوه شیمی3


جزوه ترکیبات آلی جهت جمع بندی 

.........................................................................................................................................................................

رامین جعفرزادگان مدرس فیزیک کنکور        09374559437