کلاس درس (جزوات درسی)

دانلود رایگان جزوه و کتاب متوسطه اول و دوم و جزوات دانشگاهی و مشاوره متوسطه و کنکور

جمعه 5 آذر 1395 ساعت 16:41

دانلود رایگان آزمون غیر حضوری کانون فرهنگی آموزش (قلمچی) پنجم آذرماه رشته ی ریاضی

دانلود رایگان آزمون های غیر حضوری کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)


 پنجم آذرماه رشته ی ریاضی


لینک دانلود


رمز: www.konkur.in


کلاسهای گروهی و خصوصی فیزیک کنکور استاد جعفرزادگان

هماهنگی  09374559437 

tehranphys@gmail.com رفع اشکال رایگان و مشاوره


جمعه 5 آذر 1395 ساعت 16:27

دانلود آزمون غیرحضوری پنجم آذر قلمچی رشته ی انسانی

آزمون غیرحضوری پنجم آذر قلمچی  رشته ی انسانیلینک دانلودرمز: www.konkur.in

شنبه 22 آبان 1395 ساعت 11:31

دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی انسانی تاریخ 21 آبان 95رمز:www.konkur.inکلاس تست فیزیک کنکور، جعفرزادگان 09374559437

شنبه 22 آبان 1395 ساعت 11:28

دانلود آزمون غیرحضوری 21 آبان ماه 95 قلمچی رشته ریاضی


دانلود آزمون غیرحضوری قلمچی ریاضی تاریخ 21 آبان 95


رمز:
www.konkur.in

تدریس خصوصی و گروهی فیزیک کنکور ، توسط استاد جعفرزادگان
09374559437

شنبه 22 آبان 1395 ساعت 11:20

دانلود آزمون غیرحضوری 21 آبان ماه 95 قلمچی رشته تجربی

دانلود آزمون غیرحضوری قلم چی رشته ی تجربی 21 آبان 1395

رمز: www.konkur.in
تدریس خصوصی و گروهی فیزیک کنکور توسط استاد جعفرزادگان
09374559437